"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE-2023

15-16-17 – XII -2023

 

PIĄTEK –Rozpoczęcie Rekolekcji

 

9.00 –Dorohucza

11.00- Nowe Chojno

15.00- Ewopole

18.00– Dorohucza

 

SOBOTA – Dzień Spowiedzi

9.00 – Dorohucza

11.00 – Nowe Chojno

14.00 – Ewopole

16.00 – Dorohucza

 

NIEDZIELA – Komunia św. Generalna

 

9.00 – Dorohucza

11.00 – Nowe Chojno

13.00– Dorohucza

15.00- Ewopole

ZAPLANUJ !!!

Z A P R A S Z A M Y

2023 KONKURS MIKOŁAJ

KONKURS PLASTYCZNY „ Moja pomoc dla Św. Mikołaja”

 

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczy. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. w Dorohuczy

II CELE KONKURSU

1. Poszerzanie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowiek i popularyzowanie czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

3. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

4. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci.

5. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

III ZASADY KONKURSU

1. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach: -dzieci w wieku przedszkolnym; - uczniowie szkół podstawowych klasy I-III; -uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: W jaki sposób mogę pomóc świętemu Mikołajowi?

Czytaj więcej...