"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

Klub Seniora „Barka”

Spotkanie organizacyjne odbyło się 4 października 2008r., po wcześniejszej akcji promocyjnej w środowisku, na temat powołania Klubu Seniora. Wiadomość ta była przekazana poprzez ogłoszenia parafialne, szkołę, świetlicę, młodzież oraz Internet.

Po rozmowach wstępnych nakreślono plan zajęć integracyjnych oraz możliwości wkładu własnego, wybrano samorząd, ustalono nazwę i otwarto listę, nie ograniczając jej co do liczby czy wiek.

Nazwaliśmy nasz Klub – Barka w nawiązaniu do piosenki „Barka” , ale i wyzwania, by wypłynąć na głębię pod sztandarem największego z Polaków - Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II. Jednocześnie przyjęliśmy tę piosenkę, jako hymn naszej grupy.

Następne spotkanie odbyło się 6 października 2008r. Objęto ogółem 47 osób starszych obojga płci. W większości są to osoby samotne i mające problem ze zdrowiem, czasami mające pod opieką wnuki, które stwarzają im problemy wychowawcze. Są to mieszkańcy Gminy Trawniki, głównie Dorohuczy i Ewopola. Osoby te utworzyły Klub Seniora – zwany „Klubem Roztropnego Dojrzewania” Są one bardzo zadowolone z faktu, że mogą się spotkać z rówieśnikami, porozmawiać o swoich sprawach, wymienić doświadczenia oraz odpocząć od codziennych obowiązków. Cieszą się, że mogą wspólnie pośpiewać, a nawet wystąpić ze swoim repertuarem. Ważne jest również to, że mogą występować przed różną publicznością pod względem wiekowym, oraz pod względem znajomości muzyki.

Spotkanie z Klubem Platynowej Młodości w Puławach dał możliwość zwiedzania zabytków, wykazania się wiedzą o historii i sprzyjał integracji w grupie. Były też zajęcia kulinarne, które dały również dużo radości z możliwości wykazania się wiedzą, na temat dawnego jadła oraz dały możliwość uzupełnienia wiadomości o zdrowym sposobie żywienia.

Ponadto członkowie Klubu czynnie włączyli się w życie parafii:

  • dnia 7 10 2008r. podczas Zlotu ekologiczno – edukacyjngo, członkowie klubu uczestniczyli w przygotowaniu imprezy i w konkursie wiedzy o Papieżu Janie Pawle II;

  • dnia 14 10 2008r. podczas Dnia Edukacji Narodowej uczestnicy warsztatów muzycznych czynnie zaangażowali się w przygotowanie uroczystości i uświetnili ją swoim śpiewem;

  • dnia 26 10 2008r. podczas odpustu parafialnego uczestnicy warsztatów muzycznych wystąpili z repertuarem pieśni religijnych.

Nasze spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu i cieszą się popularnością.

Spodziewamy się do finansowania z Programu Integracji Społecznej.